Arbeidsutvalg i RH-foreningen

Her finner du litt informasjon om foreningens ulike arbeidsutvalg

Kontaktinformasjon:
Likepersonsutvalget likeperson@rh-foreningen.no
Voksenutvalget gard@rh-foreningen.no
Hydrocephalusutvalget hydrocephalus@rh-foreningen.no
Habiliteringsutvalget habilitering@rh-foreningen.no
Informasjonsutvalget infoutvalg@rh-foreningen.no
Ungdomsutvalget ungdom@rh-foreningen.no
Bistandsutvalget bistand@rh-foreningen.no