Arbeidsutvalg i RH-foreningen

Her finner du litt informasjon om foreningens ulike arbeidsutvalg

Kontaktinformasjon:
Likepersonsutvalget likeperson@rh-foreningen.no
Voksenutvalget gard@rh-foreningen.no
Hydrocephalusutvalget hydrocephalus@rh-foreningen.no
Bistandsutvalget bistand@rh-foreningen.no
Informasjonsutvalget monika@rh-foreningen.no
Barne- og ungdomsutvalget ungdom@rh-foreningen.no