Brosjyrer om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.

Informasjonsutvalget

Informasjonsutvalget er ansvarlig for foreningens nettsider samt informasjonsmateriell som kan leses/lastes ned via nettsidene eller bestilles. Etablering av nye nettsider har vært hovedfokus for utvalget i en lengre periode, og nettsidene ble lansert i desember 2020.

Utvalget har ansvaret for informasjonsarbeidet i foreningen. På nettsiden under publikasjoner finnes oversikt over det meste av informasjonsmaterialet foreningen har. En god del er per i dag er av eldre dato, men vi håper å kunne ta fatt på arbeidet med oppdatering i 2021.

Foreningen er representert på sosiale medier:

Det er stor aktivitet på den lukkede Facebookgruppen, hvor det foregår mye god erfaringsutveksling.

Leder av informasjonsutvalget: Marion Alver.