Markblomster ved vann.
Foto: May Ruby Soli

Medlemskap i RH-foreningen

RH-foreningen er en landsdekkende forening for personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. Meld deg inn og hjelp oss i arbeidet med å spre pålitelig informasjon, støtte forskning, skape møteplasser og kjempe for våre rettigheter. Dess flere medlemmer vi har, dess større gjennomslagskraft har vi i forhold til  helsepolitisk arbeid.

Priser medlemskap
Enkeltmedlemskap     kr. 300,- pr. år.
Familiemedlemskap   kr. 500,- pr. år *

*Medlemmene må ha samme bostedsadresse.

Medlemskapet gjelder for ett år.