Medlemskap i RH-foreningen

RH-foreningen er en landsdekkende organisasjon for personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

Bli gjerne medlem, og bidra til RH-foreningen arbeid med å spre pålitelig informasjon, støtte forskning, skape møteplasser og kjempe for våre rettigheter. Når organisasjonen vokser får den mer gjennomslagskraft i forhold til  helsepolitisk arbeid.

Ved medlemskap i RH-foreningen kan du

  • Få tilsendt medlemsbladet Spina
  • Søk råd og finn likesinnede hos Likepersonstjenesten
  • Delta på kurs, medlemstreff og -turer
  • Få kontakt med foreningens fylkeslag i ditt fylke, og delta på deres aktiviteter lokalt
  • Søk støtte fra Aktivitetsfondet
  • Bidra med dine ressurser til foreningens arbeid

Priser:

Enkeltmedlem:     kr 300,- /år
Familiemedlem:   kr 500,- /år

Familiemedlemmer må ha samme adresse.

Medlemskapet gjelder for ett år.