Medlemskap i RH-foreningen

RH-foreningen er en landsdekkende organisasjon for personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

Bli gjerne medlem, og bidra til foreningen sitt arbeid med å spre pålitelig informasjon, støtte forskning, skape møteplasser og kjempe for våre rettigheter. Når organisasjonen vokser får den mer gjennomslagskraft i forhold til helsepolitisk arbeid.

Ved medlemskap i RH-foreningen kan du

  • Få medlemsbladet Spina
  • Søke råd og finne likesinnede hos Likepersonstjenesten
  • Delta på kurs, medlemstreff og -turer
  • Få kontakt med foreningens fylkeslag i ditt fylke, og delta på deres aktiviteter lokalt
  • Søke støtte fra Aktivitetsfondet
  • Bidra med dine ressurser til foreningens arbeid

Priser:

Hovedmedlem:     kr 300,- /år
Familiemedlem:    kr   50,- /år*

*Pris per familiemedlem i tillegg til hovedmedlemmet. Må ha samme adresse som hovedmedlemmet.

Medlemskapet gjelder for ett år.