Lilla blomster i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) er en landsdekkende forening dannet i 1991.
Fra 1972 frem til 1991 var foreningen en undergruppe av CP-foreningen. Foreningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, deres pårørende og andre interesserte. Foreningen har seks fylkeslag som arbeider lokalt med blant annet sosiale medlemstreff i egen region. Som medlem i foreningen er du medlem i fylkeslaget tilhørende din folkeregistrerte adresse. For mer informasjon se Fylkeslag.

Foreningens formål er:

  • Arbeide for å oppnå rettigheter, full deltakelse og likestilling i samfunnet for personer med diagnosen(e).
  • Fremme og formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.
  • Fremme internasjonalt samarbeid med organisasjoner med samme formål som vår forening, herunder bistandsarbeid i andre land.
  • Bistå så langt som mulig de som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. 

Våre ansatte

Daglig leder Liv Tørring.

Daglig leder Liv Tørring
E-post: post@rh-foreningen.no

Redaktør Vibeke Høili Johansen.

Redaktør Vibeke Høili Johansen
E-post: redaktor@rh-foreningen.no

Bistandsansvarlig Rosaline Budde

Bistandsansvarlig Rosaline Budde
E-post: bistand@rh-foreningen.no