Arkiv

 • Webinar: Sosial aktivitet

  Sosial aktivitet er viktig for å ha det bra! Likeperson – og voksenutvalget ønsker velkommen til høstens tredje webinar i prosjektet «Fra koronasky til digital sky» torsdag 17. november kl. 19-20.

 • Ekstraordinært årsmøte

  RH-foreningen innkaller til ekstraordinært årsmøte 14. november kl. 19:00. Alle medlemmer som har betalt kontingent, har adgang til møtet. Husk å melde dere på!

 • Webinar: Mørketid eller tid for levende lys?

  Velkommen til høstens andre webinar i prosjektet «Fra koronasky til digital sky» torsdag 27. oktober kl. 18-19. Temaet er psykisk helse.

 • Søk aktivitetsstøtte nå!

  RH-foreningen har et fond som skal stimulere til en aktiv fritid, med fokus på fysisk aktivitet. Søknadsfrist 1. november.

 • WSBHD 2022

  25. oktober er verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus. Målet er å øke bevissthet og kunnskap om ryggmargsbrokk og hydrocephalus i samfunnet. Temaet i år er «Hev din stemme».

 • Et levende arbeisverktøy

  Sosionom på TRS, Brede Damman, mener at tydelige mål og et levende dokument er det viktigste for at individuell plan skal fungere best mulig.

 • Operert i mammas mage

  Før han ble født ble Peter operert for ryggmargsbrokk. Les denne fascinerende reportasjen om fosterkirurgi publisert i Fædrelandsvennen 11. mars 2022.

 • Webinar om fysisk aktivitet og trening

  Likeperson- og voksenutvalget inviterer til første webinar i prosjektet «Fra koronasky til digital sky». Torsdag 29. september kl. 19-20.

 • Fra Koronasky til Digital sky

  RH-foreningen vil gjennom høsten og vinteren arrangere en webinar-serie med ulike temaer knyttet til psykisk helse. De vil bli arrangert på kveldstid på Teams.

 • Mestring av hverdagen med en sjelden diagnose

  TRS i samarbeid med kompetansesentrene SSD og Frambu arrangerer kurs om «Mestring av hverdagen med en sjelden diagnose» 12.-14. desember.