Å leve med en sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med andre sjeldensentre arrangerer et nytt kurs om å leve med en sjelden diagnose. 

Kurset vil bli avholdt på Frambu 22. – 24. januar 2024.

Denne gangen dreier tematikken seg om å mestre hverdagen med smerter og fatigue. 

Kurset er for personer fra 18 år som har en sjelden diagnose som påvirker mestring av hverdagen.
Deltakerne må kunne ha utbytte av å delta i forelesninger og gruppesamtaler.

For mer informasjon og påmelding se frambu.no