Verdensuken for bevissthet om folattilskudd

Første uken i januar hvert år har den Internasjonale foreningen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus (IF) økt fokus på kunnskapsspredning om viktigheten av inntak av folattilskudd når en planlegger å bli gravid.
I år avholdes verdensuken: 1. – 7. januar 2024

Bilde av foredragsholderne på IF sitt webinar og folat 5. januar 2024.

Webinar

 

IF arrangerer også i år webinar om bevissthet og vendepunkter ved bruk av folat.

Webinaret er på engelsk og arrangeres:

fredag 5. januar 2023 kl 15:00

 

For mer informasjon og påmelding se ifglobal.org

Folattilskudd

Forskning har vist at å ta folattilskudd i en periode før man blir gravid, i stor grad forebygger utvikling av nevralrørsdefekter, som for eksempel ryggmargsbrokk, hos fosteret.

Siden 1998 har norske kvinner som planlegger graviditet blitt anbefalt et daglig tilskudd på 0,4 mg 4-8 uker før graviditet og 12 uker inn i graviditeten (anbefalt dose er 4 mg hvis en selv eller noen i nær familie har ryggmargsbrokk).

I noen land blir folat også tilført i enkelte matvarer som et forebyggende tiltak. I disse landene ser en sterkere nedgang i antall tilfeller av nevralrørsdefekter enn i land som kun anbefaler folattilskudd.