9 damer i 20-30 årene sitter tett sammen. Alle har på seg hvite t-skjorter

Verdensuken for bevissthet om folattilskudd

En uke i januar hvert år har den Internasjonale foreningen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus (IF) økt fokus på kunnskapsspredning om viktigheten av inntak av folattilskudd når en planlegger å bli gravid.  I år avholdes verdensuken:

9. – 15. januar 2021

I 2021 er det 30 år siden det først ble oppdaget en sammenheng mellom inntak av Folattilskudd og utvikling av ryggmargsbrokk tidlig i svangerskapet. Forebygging er også et tema som RH-foreningen jobber mye med.

Gjennom uken vil IF dele innlegg om forebygging i sosiale medier. Det vil også bli delt hvordan foreninger i andre land jobber med dette temaet. Noen av disse sakene vil også bli delt på RH-foreningens Facebookside

Hashtagger å følge på Instagram og Twitter:

  • #WFAAW
  • #IFGPI
  • #FolicAcid
  • #SmarterFutures
  • #NTDPrevention
  • #FolicAcidFortification
  • #EducationIsKey

Folattilskudd

Forskning har vist at å ta Folattilskudd i en periode før man blir gravid, i stor grad forebygger utvikling av nevralrørsdefekter, som for eksempel ryggmargsbrokk, hos fosteret.

Siden 1998 har norske kvinner som planlegger graviditet blitt anbefalt et daglig tilskudd på 0,4 mg 4-8 uker før graviditet og 12 uker inn i graviditeten (anbefalt dose er 4 mg hvis en selv eller noen i nær familie har ryggmargsbrokk).

I noen land blir Folat også tilført i enkelte matvarer som et forebyggende tiltak. I disse landene ser en sterkere nedgang i antall tilfeller av nevralrørsdefekter enn i land som kun anbefaler Folattilskudd. Dette blir per i dag ikke gjort i Norge, men RH-foreningen jobber opp i mot myndighetene for at dette på sikt også skal innføres i Norge.