Hydrocephalusutvalget

Gjennom arbeid i dette utvalget setter vi særlig fokus på hydrocephalus.
Vi jobber i tråd med føringer i RH-foreningens strategiske plan, og i samarbeid med de øvrige utvalgene i organisasjonen.

Hydrocephalusutvalget vil satse på:

  • Øke kunnskapen om hydrocephalus både internt og eksternt
  • Vi vil jobbe mot Spesialisthelsetjenesten og kommunale institusjoner som møter mennesker med diagnosen og deres pårørende.
  • Vi vil skape sosiale arenaer der man kan snakke sammen. Det er godt å vite at man ikke er alene.
  • Vi ønsker et samarbeid med andre utvalg og fylkeslag, for å arrangere kurs / seminar.
  • Få flere medlemmer slik at vi blir en sterkere forening.
  • Dialog med medlemmene.  Vi ønsker innspill på hva medlemmene ønsker at utvalget skal fokusere på

Utvalget har fem medlemmer fra ulike deler av landet. Leder er Bente Larsen.