Markblomster ved vann.
Foto: May Ruby Soli

Hydrocephalusutvalget

Gjennom arbeid i dette utvalget setter vi særlig fokus på hydrocephalus.
Utvalget jobber i tråd med føringer i RH-foreningens strategiske plan, og i samarbeid med de øvrige utvalgene i organisasjonen.

Hydrocephalusutvalget vil satse på:

  • Øke kunnskapen om hydrocephalus både internt og eksternt
  • Jobbe mot Spesialisthelsetjenesten og kommunale institusjoner som møter mennesker med diagnosen og deres pårørende
  • Skape sosiale arenaer der man kan snakke sammen. Det er godt å vite at man ikke er alene
  • Samarbeid med andre utvalg og fylkeslag, for å arrangere kurs / seminar
  • Medlemsvekst slik at RH-foreningen skal stå sterkere
  • Dialog med medlemmene og innspill på hva utvalget skal fokusere på

Utvalget har fem medlemmer fra ulike deler av landet:

Leder Bente Larsen, Elin Semb, Eddy Hammervold, Elisabeth Meløy og Julie Therese Larsen

Siste nytt fra hydrocephalusutvalget