Mann i hvit t-shirt holder foredrag om Hjernerådets arbeid i 2022
Smilende dame med lunsjtallerken på årsmøte til Hjernerådet mars 2023
Foto: Julie Therese Larsen

Årsmøte i Hjernerådet

Representanter fra Hydrocephalusutvalget deltok på årsmøte i Hjernerådet mandag 27. mars 2023.
Årsmøtet er Hjernerådets øverste myndighet.

«Hver medlemsorganisasjon har etter statuttene én stemme. Det vil i tillegg være mulig å melde på en observatør, dersom man ønsker å delta med flere»

Bente Larsen, leder av Hydrocephalusutvalget, hadde stemmerett.

Julie Therese Larsen, medlem av Hydrocephalusutvalget, deltok som observatør.

Agenda:

  •  Bruke hodet riktig – oppfølging av Helsepersonellkommisjonens rapport v/ statssekretær Karl Kristian Bekeng, HOD.
  • Hjernerådets arbeid – hjernehelse og hjernesykdom v/ generalsekretær Henrik Peersen. 
  • Tildeling av Forskningspris v/ forskningsutvalgets leder. 
  • Gjennomføring av årsmøte, og her var det ingen innsendte saker.

Pausene ble brukt til smalltalk og å informere om RH-foreningen. Synlighet er viktig!

Se hjernerradet.no for mer informasjon om deres arbeid.