Tre unge damer smiler.

Hydrocephalus

Hydrocephalus er en tilstand med opphopning av spinalvæske i hjernens hulrom. Det kan føre til forhøyet trykk i hjernen. Mange vil ha behov for å operere inn en shunt som drenerer hjernevæsken.

Hydrocephalus kan ha ulike årsaker

  • Ryggmargsbrokk
  • Hjernesvulst/-cyste
  • Hjerneblødning
  • Hodeskade
  • Hjernehinnebetennelse
  • Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (IIH)
  • Noen ganger er årsaken ukjent

Det å leve med hydrocephalus kan for noen ha lite eller ingen betydning i hverdagen, mens det for andre kan gi store utfordringer.

Kilde: Helsenorge

 

RH-foreningen har tidligere laget brosjyren: Hva er hydrocephalus

TRS Kompetansesenter har laget videoen: Hva er hydrocephalus?

Andre nettsider med nyttig informasjon:

En familiehåndbok om hydrocephalus Bok skrevet av en familie hvor datteren har hydrocephalus

Hydrocephaluspoliklinikken, Rikshospitalet har laget brosjyrer og e-læringskurs:

Oslo universitetssykehus: Hydrocephalus hos barn Her finner en også informasjon om hydrocephalus på flere andre språk
Helsenorge.no: Hydrocephalus
Artikkel hos magasinet Sykepleien om Hydrocephalusklinikken

Store norske leksikon: Normaltrykkshydrocephalus

Helsedirektoratet: Pasient og brukerrettighetsloven

Unge funksjonshemmede: