Søster og bror holder boken "En familiehåndbok om Hydrocephalus" mellom seg. Mor står ved siden av.

En familiehåndbok om Hydrocephalus

Vi er en norsk familie som flyttet til Danmark i 2012. Derfor heter hovedpersonen/ ballongen i boken «Norman». Boken ble først skrevet på dansk og den ble utgitt i Danmark i November 2015. Nå har vi oversatt boken til norsk, og den ble utgitt i Norge i Januar 2017.

Det har vært av stor betydning for oss å lage og skrive en bok om diagnosen hydrocephalus.

Vi er en familie som ble berørt av dette, da vår datter fikk hydrocephalus for noen år siden.

Den gang hadde vi tusen spørsmål og bekymringer. Vi savnet virkelig en bok som kunne fortelle oss om hva hydrocephalus er, og få mer kunnskap om symptomer, behandlinger, shunts, ventiler, komplikasjoner og faglige begreper. Vi ønsket også å få erfaring og tips fra andre familier som hadde vært i den samme situasjon som vi befant oss i.

Boken er skrevet på grunnlag av personlig tilegnet kunnskap og erfaring. Det henvises derfor ikke til kilder. Boken er tredelt og er en familiehåndbok. Den første delen henvender seg til små barn, den andre til store barn og den tredje delen henvender seg til de voksne.

Min datter og jeg har skrevet boken, og min sønn har tegnet morsomme og søte tegninger til barnekapitlet «Norman er syk og må på sykehus».

Vi håper at boken vil være til stor glede, og hjelpe andre barn og voksne med denne diagnosen, samt deres pårørende.

For å kjøpe boken kan du klikke her.

Denne saken er publisert på RH-foreningens tidligere nettside