Animert bilde av et puslespill formet som en hjerne.

Kognitive utfordringer

En del mennesker med hydrocephalus kan oppleve kognitive utfordringer. Som med alt annet knyttet til diagnose er det stor variasjon hvor mye utfordring man opplever og hvordan dette påvirker hverdagen.

Utfordringer kan være

  • oppfatte og bearbeide inntrykk
  • planlegge sine handlinger
  • lage strategier for å løse oppgaver og ta initiativ
  • konsentrere seg og regulere følelser

RH-foreningen utga i år 2000 to brosjyrer med tema kognitive utfordringer. Til tross for at brosjyrene ble publisert for mange år siden, er mye av informasjonen like relevant i dag.

Kognitive vansker påvirker hverdagen

Kognitive vansker påvirker skolehverdagen