Gutt 4år drikker cola av et stort glass med sugerør.
Smilende dame i rullestol klapper sin servicehund.

Nevrologiske og ortopediske forhold

Det er ofte ryggmargsbrokket sin beliggenhet i ryggsøylen som avgjør hvordan kroppen nedenfor brokket blir påvirket. Mange har varierende grad av lammelser i muskulaturen i nedre del av kroppen. Noen har lite eller ingen gangfunksjon og bruker rullestol, noen er gående ved hjelp av spesialtilpassede skinner og noen går uten hjelpemidler. Tilstanden påvirker hjernen og sentralnervesystemet i varierende grad.

Dersom ditt barn eller du selv opplever nye plager eller endret funksjon, er det viktig å kontakte fastlege eller sykehus for å utrede hva som er årsaken til dette. Tidlig hjelp og behandling kan forebygge permanente plager.

Ryggmargsbrokk kan føre til:

Hydrocephalus

Mange nyfødte med ryggmargsbrokk har ved fødselen, eller utvikler i løpet av den første tiden, hydrocephalus: En tilstand hvor hjernevæske hoper seg opp i hjernens hulrom. Hydrocephalus behandles ved at man opererer inn en shunt for å drenere bort væsken.

Chiari malformasjon type II

Chiari er medfødt hos mange med ryggmargsbrokk. Deler av lillehjernen er feilplassert i bunnen av hodeskallen. Dette kan påvirke fysiske og kognitive funksjoner. Mange har ingen symptomer som følge av forandringen.

Fasttjoret ryggmarg/ tethered cord

Hos en person med ryggmargsbrokk er nederste del av ryggmargen festet lavere i korsryggen enn vanlig. Dette skyldes som regel at ryggmargen er fastvokst i brokket eller arret etter operasjonen som blir gjort etter fødsel. Dette kan hos noen (spesielt i perioder med lengdevekst) føre til endret fysisk funksjon og/eller endret funksjon i blære og tarm. I barne- og ungdomsårene følges barnet tett opp for å følge med på nettopp dette.

Påvirkning av skjelettet.

Når en har lammelser og mindre muskelmasse i deler av kroppen, blir skjelettet også påvirket. Hos en person med ryggmargsbrokk kan det derfor oppstå:

  • Skjevhet i nedre del av bena
  • Hoftene kan være delvis ute av ledd
  • Skjevhet/skoliose i ryggen

Behandling av disse plagene vil variere fra person til person, og noe av dette kan korrigeres med for eksempel spesialtilpassede skinner/korsett eller ved kirurgiske inngrep.