Forsidebilde til RH-foreningens brosjyre

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Folder med enkel informasjon om diagnosen og foreningens tilbud, rettet mot nye medlemmer.
Utgitt 2022

Forsidebilde til brosjyren Hva er Hydrocephalus.

Hva er hydrocephalus?

Dette heftet gir grunnleggende informasjon
om hydrocephalus. Skrevet av foreldre til
barn med hydrocephalus.
Utgitt 2006

De fem forskjellige brosjyrene i Gi meg vinger som bærer.

Gi meg vinger som bærer

Et verktøy som kan smidiggjøre overgangen ungdom-voksen. Fokus på å lære unge med funksjonsnedsettelse å føre ordet selv, ha øye med egen helse, kunne be om hjelp og ta ansvar.
Utgitt 2014

Forsiden på brosjyren Nyfødt med ryggmargsbrokk viser en animert naken baby liggende på magen.

Nyfødt med ryggmargsbrokk

Informasjonsbrosjyre til foreldre som venter eller akkurat har fått et barn med ryggmargsbrokk og vil vite litt om medisinske forhold ved diagnosen.
Utgitt av TRS 2015

Forsiden til brosjyren Kognitive vansker påvirker hverdagen. Viser en glad gutt i rullestol.

Kognitive vansker påvirker hverdagen

Heftet om kognitive vansker rettet mot de som selv har slike vansker, familie og andre som skal bistå.   Av Runa Schøyen og Eli Skattebu.
Utgitt 2000, nyutgivelse 2009

Forsiden til brosjyren Kognitive vansker påvirker skolehverdagen. Viser en glad gutt i rullestol.

Kognitive vansker påvirker skolehverdagen

Veileder for lærere som skal undervise elever med kognitive vansker. Av Runa Schøyen.
Utgitt 2000

Seksualitet og ryggmargsbrokk

Heftet er resultatet av et samarbeid mellom Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, Sykehuset Østfold HF, Seksjon barnehabilitering og TRS kompetansesenter.
Utgitt 2008

Forsiden til brosjyren Litt snakk om sex viser to hjerter.

Litt snakk om sex

Et lite hefte som omhandler ungdom med ryggmargsbrokk og seksualitet.
Av K. Grimsrud og M. Wallace,
TRS kompetansesenter.
Utgitt 2009

Bilde av Shunt kort

ID kort for shunt

Et ID kort for personer med hydrocephalus som er behandlet med shunt. Det er ment som et supplement, og ingen erstatning for personens egne opplysninger om sin medisinske tilstand.

Hverdagsliv med kognitive endringer

Praktiske råd for deg som lever med kognitive endringer. Innholdet er utarbeidet gjennom bruker- og fagsamlinger, med fokus på erfaringer.
Utgitt Sunnaas sykehus HF 2011

Forsiden til brosjyren Sosialt liv med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer

Praktiske råd for deg som lever med kognitive endringer. Innholdet er utarbeidet gjennom bruker- og fagsamlinger, med fokus på erfaringer.
Utgitt Sunnaas sykehus HF 2011