Logo Gi meg vinger som bærer.

Veiledning for overgangen fra ungdom til voksenliv

Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på fremtiden. Senest ved 13–14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig satsing på å lære unge med funksjonsnedsettelse å føre ordet selv, ha et øye med egen helse, kunne be om hjelp og ta ansvar. Materialet som ligger her er ment å være til hjelp igjennom denne prosessen.

Materialet Growing up Ready er opprinnelig laget ved Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Canada.
RBU i Sverige har oversatt og lagt til rette for svenske forhold. Deretter har RH-foreningen oversatt og lagt til rette for norske forhold.

Prosjektgruppen har bestått av Eli Skattebu, Marit Nylund, May-Heidi Sandvik og oversettere.

Materialet består av veileder og sjekkliste samt 5 temahefter. Det er også laget en film i forbindelse med prosjektet.
Brosjyrene kan lastes ned som pdf eller bestilles ved e-post til: post@rh-foreningen.no

Hefte 1 – Alt om deg selv

Lær å kjenne deg selv og ta kontroll over eget liv

Hefte 2 – Hjemme

Ta vare på eget hjem, hjelpemidler og utstyr

Hefte 3 – På skolen

Ta kontroll over skolehverdagen og planlegg for livet etter videregående

Hefte 4 – Ditt nærmiljø

Lær deg om økonomi, gå ut og ha det gøy på egenhånd

Hefte 5 – Vennskap og relasjoner

Om kommunikasjon, vennskap, kjærlighet og sex