Hovedstyret

Styreleder Heidi. Fint kledd i svart. Smiler lurt
Styreleder:
Heidi Anita Rahm
leder@rh-foreningen.no
Nest leder Hans Christian Norseth.
Nestleder:
Hans Christian Norseth
nestleder@rh-foreningen.no
Styremedlem Hilde Lein.
Økonomiansvarlig:
Hilde Lea Lein
okonomi@rh-foreningen.no
Styremedlem Eirin Pedersen.
Styremedlem:
Eirin Langedahl Pedersen
medlem@rh-foreningen.no

 

Styremedlem Ingvild Belck-Olsen
Styremedlem:
Ingvild Belck-Olsen
ingvild@rh-foreningen.no
Styremedlem Jim Doyle.
Styremedlem:
Jim Doyle
jim@rh-foreningen.no
Varamedlem Monika Lunner.
Varamedlem:
Monika Lunner
monika@rh-foreningen.no
Varamedlem og leder for informasjonsutvalget Marion Alver.
Varamedlem:
Marion Alver
infoutvalg@rh-foreningen.no