Daglig leder Liv Tørring.

Kontakt oss

RH-foreningen
v/ Daglig leder Liv Tørring
Luksefjellvegen 1
3716 Skien

Telefon: 410 08 257
E-post: post@rh-foreningen.no

Org.nr.: 881 391 872

Redaktør Spina  redaktor@rh-foreningen.no
Medlemsregisteret  medlem@rh-foreningen.no
Arbeidsutvalg:
Stifinnerutvalget 45+ godtvoksen@rh-foreningen.no
Likepersonsutvalget likeperson@rh-foreningen.no
Habiliteringsutvalget habilitering@rh-foreningen.no
Hydrocephalusutvalget hydrocephalus@rh-foreningen.no
Informasjonsutvalget infoutvalg@rh-foreningen.no
Ungdomsutvalget: ungdom@rh-foreningen.no
Internasjonalt utvalg: bistand@rh-foreningen.no