Arkiv

 • Vinner av fotokonkurransen

  RH-foreningen arrangerte i juni en fotokonkurranse. Bilde måtte inkludere ett eller flere av RH-foreningens medlemmer og være av nyere dato. Vi takker for alle flotte bidrag og vinneren er nå trukket!

 • Verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus

  25. oktober er verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus (World Spina Bifida & Hydrocephalus Day). Årets tema er «Tilgjengelighet for alle». Bli med å markere dagen!

 • Søk aktivitetsstøtte

  RH-foreningen har et fond som skal stimulere til en aktiv fritid, med fokus på fysisk aktivitet. Medlemmer i foreningen med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus kan søke fondet om midler. Søknadsfrist 1. november.

 • Hvorfor organisasjonsarbeid?

  Det er behov for organisasjoner som jobber for rettigheter, likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse. SHAU er en av RH-foreningens bistandspartnere. De fokuserer på mental helse, skolegang og muligheter.

 • Webinar: Gleden med maten

  Likeperson- og voksenutvalget inviterer foreningens medlemmer til webinar om mat og ernæring torsdag 26. oktober kl. 19:00. Målgruppen er personer med diagnosene og deres pårørende. Velkommen!

 • RH-foreningen har fått ny logo

  Årsmøtet har bestemt at RH-foreningen skulle få ny logo. To logoforslag ble sendt alle medlemmer for rådgivende avstemming og hovedstyret har enstemmig vedtatt alternativ 2. 

 • Hva betyr «Tilgjengelighet» for deg?

  Den internasjonale foreningen for ryggmargsbrokk- og hydrocephalus (IF) arrangerer en video/tegne/bilde konkurranse i forbindelse med verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus 25. oktober.

 • Webinar: Å bli eldre med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus

  Søndag 1. oktober arrangerer den internasjonale foreningen for ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus webinar om å bli eldre når man lever med diagnosene.

 • Fotokonkurranse

  Liker du å fotografere? Har du tatt en flott bilde du ønsker å dele? Eller kunne du tenke deg å utfordre deg selv og ta et bilde? Da burde du delta i RH-foreningens fotokonkurranse! Frist for innsending er 30. september.

 • Spørreundersøkelse om urologi

  IF og European Association of Urology inviterer barn og unge med ryggmargsbrokk og deres foresatte til en spørreundersøkelse om urologi. Resultatene vil bidra til bedre forståelse av behov for urologisk behandling.