Blå og gul plakat med teksten: World folic acid awareness and turning points
Foto: ifglobal.org

Verdensuken for bevissthet om folattilskudd

Første uken i januar hvert år har den Internasjonale foreningen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus (IF) økt fokus på kunnskapsspredning om viktigheten av inntak av folattilskudd når en planlegger å bli gravid.
I år avholdes verdensuken: 3. – 9. januar 2022

Webinar

IF arrangerer i år webinar om bevissthet og vendepunkter ved bruk av folattilskudd før planlagt svangerskap.

Webinaret er på engelsk og arrangeres:

torsdag 6. januar 2022 kl 15:00

 

For mer informasjon og påmelding se ifglobal.org

Fikk du ikke med deg webinar kan du se opptaket på YouTube, se lenke under.

Folattilskudd

Forskning har vist at å ta Folattilskudd i en periode før man blir gravid, i stor grad forebygger utvikling av nevralrørsdefekter, som for eksempel ryggmargsbrokk, hos fosteret.

Siden 1998 har norske kvinner som planlegger graviditet blitt anbefalt et daglig tilskudd på 0,4 mg 4-8 uker før graviditet og 12 uker inn i graviditeten (anbefalt dose er 4 mg hvis en selv eller noen i nær familie har ryggmargsbrokk).

I noen land blir Folat også tilført i enkelte matvarer som et forebyggende tiltak. I disse landene ser en sterkere nedgang i antall tilfeller av nevralrørsdefekter enn i land som kun anbefaler Folattilskudd. Dette blir per i dag ikke gjort i Norge, men RH-foreningen jobber opp i mot myndighetene for at dette på sikt også skal innføres i Norge.

IF webinar - World Folic Acid Awareness and Turning Points