Skole

En gjeng med glade barn som sitter i en sofa og vinker.
Gutt 6år klapper med skolesekk på ryggen.
Gutt 6år sitter spent ved pulten første skoledag.

Før skolestart

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas Sykehus arrangerer skolestartkurs for barn som skal starte på skolen til høsten.  Det kan være lurt å starte forberedelser i god tid før skolestart. Avhengig av barnets behov er det mange ting som kan være aktuelt å forberede i samarbeid med barnehage, skole og kommunehelsetjenesten.
TRS har laget skrivet Forberedelse til skolestart – hva kan være lurt å tenke på?

På skolen

RH-foreningen har utgitt 5 hefter i serien «Gi meg vinger som bærer». Hefte 3 – På skolen, gir mange tips til hvordan man kan få en best mulig skolehverdag. Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved 13–14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig satsing på å lære en ung person med funksjonsnedsettelse å føre ordet selv, ha et øye med helsen, kunne be om hjelp og ta eget ansvar. Materialet som ligger her er ment å være til hjelp igjennom den prosessen – for foreldre, andre viktige personer og den unge selv.
Hefte 3 omhandler følgende kategorier:

• Skaff deg gode rutiner på skolen.
• Lær deg å fortelle lærere og/eller personlige assistenter om hva du trenger.
• Lær deg hvilke rettigheter du har innenfor utdanningssystemet.
• Lær å kjenne dine sterke sider, interesser og behov.
• Lær deg hva du er god til og mindre god til når det gjelder læring.
• Sjekk hvilke miljøer på skolen som er utilgjengelige for deg.
• Sjekk hvilke foreninger og fritidsaktiviteter som fins på skolen.
• Lær deg hvordan du skal planlegge utdanningen i videregående.
• Få greie på hvilke muligheter du har til utdanning etter videregående.
• Finn ut hvilke muligheter du har til arbeid og yrkeskarriere.
• Få greie på hva du trenger for å arbeide.

For skolen

Som lærer kan det være utfordrende å få et barn med spesielle behov inn i klassen. Men dette barnet er som alle andre barn, det trenger bare noe ekstra tilrettelegging for å kunne utvikle hele sitt potensiale. Derfor er det ekstra viktig å ha kunnskap om eleven, elevens bakgrunn, hvilke fysiske tilrettelegginger som trengs og om elevens sterke og svake sider. Vi blir alle usikre når vi står overfor ukjente oppgaver. RH-foreningen utga i 2000 et hefte som heter «Kognitive vansker påvirker skolehverdagen«. Dette heftet er ment som veiviser hvordan du som lærer kan tilrettelegge undervisningen. Selv om heftet er noen år gammelt er det fortsatt mye god informasjon.

Film fra TRS: Å ta i mot et barn med ryggmargsbrokk på skolen

Andre nettsider med nyttig informasjon

Hva er TRS?

TRS jobber med kunnskapsspredning og forskning omkring diagnosene de har ansvar for, i tillegg til rådgivning. Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med TRS.

TRS kan blant annet tilby:

  • Rådgivning til bruker, pårørende og fagpersoner gjennom brev eller telefon.
  • Veiledning til lokalt hjelpeapparat og andre fagpersoner i ulike etater i samarbeid med bruker og pårørende, ved møte på hjemstedet, telefon eller videokonferanse.
  • Kurs ved senteret med ulike tema. Kursene er både for brukere og pårørende og/eller fagfolk. Under kurs kan brukere, pårørende og eventuelt fagpersoner bo på senteret.

Se også: Hva er TRS?