En sti gjennom en park med trær.
Foto: May Ruby Soli

Påvirkning av blære og tarm

Når en person har ryggmargsbrokk, vil ofte ikke nervene som går ut fra ryggmargen i brokkområdet og nedenfor fungere normalt. Redusert eller manglende nerveforskyvning til områder av kroppen nedenfor brokknivå vil påvirke organer i ulik grad.

Blærefunksjon

Ved ryggmargsbrokk er det som regel helt eller delvis manglende nerveforsyning til blæremuskelen og til blærens lukkemuskel.  Dette medfører at man ikke kan tømme blæren fullstendig, eller at man lekker urin. 90 % av personer med ryggmargsbrokk har nevrogen blære.

Kartlegging og oppfølging av urinveiene er viktig for å bevare nyrefunksjonen. De fleste som har ryggmargsbrokk og nevrogen blære bruker kateterisering for å tømme blæren 5-6 ganger i døgnet. Dette er noe som mange kan lære å gjøre selv fra barneskolealder. Kateterisering er et viktig tiltak både for å forhindre nyreskader og for å ha minst mulig urinlekkasjer. Dersom kateterisering ikke gir god nok effekt, kan lege vurdere om andre behandlinger skal vurderes (se lenger nede)

Tarmfunksjon

Ved ryggmargsbrokk er det som regel helt eller delvis manglende nerveforsyning til tarmveggen og i endetarmens lukkemuskel. Dette kan føre til forstoppelse (obstipasjon) fordi vanlige tarmbevegelser (peristaltikk) er redusert. En annen konsekvens er lekkasje av avføring (inkontinens) på grunn av slapp lukkemuskel i endetarmen. Mange med ryggmargsbrokk har nevrogen tarm.

Behandling innebærer regelmessig tømming av tarmen, og det finnes flere tiltak en kan forsøke for å få dette til på en god måte.