Glad ungdomsgjeng på sommerleir.

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget deltar i organisering av RH-foreningens ungdomsarbeid. Utvalget samarbeider med likepersonsutvalget og ungdomskontakter i fylkeslagene. Utvalget jobber med interessepolitiske temaer og har samarbeid med andre foreninger som Unge Funksjonshemmede. Utvalget jobber også med informasjonsutveksling til resten av ungdommene i foreningen om deres muligheter for tilrettelegging, økonomisk bidrag av skolegang, og andre temaer som interesserer dem.

Utvalgsleder:

Kristine Gulbrandsen