Brosjyrer om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.

Utvalgets medlemmer
Leder: Marion Alver
Monika Lunner
Veronica Lyngved
Vibeke Høili Johansen (redaktør)
Cecilie Olsen

Informasjonsutvalget

Utvalget er ansvarlig for

  • Foreningens nettside
  • Publisert informasjonsmateriell
  • Sosiale medier

Foreningen er representert på sosiale medier

Det er stor aktivitet på den lukkede Facebookgruppen, hvor det foregår mye god erfaringsutveksling.

Under Publikasjoner finnes oversikt over det meste av informasjonsmaterialet foreningen har. En god del er per i dag av eldre dato, men vi håper å kunne ta fatt på arbeidet med oppdatering i 2021.

Utvalget består av medlemmer med en eller begge diagnosene samt pårørende.