Referat etter utvalgsmøte i mars

Sakene vi jobber videre med er:

  1. Hydrocephaluspoliklinikken på Rikshospitalet er positive til et samarbeid med utvalget. Vi sender nå over de områdene vi tenker det er fint å samarbeide om. Dette er saker som er forankret i strategisk plan, både her i vårt utvalg og foreningen sentralt.
  2. Vi sender inn kommentarer til et forskningsprosjekt om hydrocephalus, som ledes av Nadia Mansoor, i Trondheim. Det er veldig bra at hydrocephalus er utgangspunkt for forskning.
  3. Hver siste torsdag i måneden arrangeres digitalt likepersonsstreff på Teams. Da kan man delta på et sosialt treff der man prater om det som opptar oss. Treffet arrangeres annenhver torsdag på formiddag og kveldstid. Utvalget er utfordret til å være ansvarlig for treffet 27. mai kl. 20.00. Da er tema hydrocephalus, og alle kan delta. Fint om du setter av denne kvelden. Informasjon kommer på Facebook og hjemmesiden.
  4. Spiller du Lotto? Du kan la din Grasrotandel tilfalle ditt fylkeslag i foreningen, om du ønsker det.
  5. Sosial tur i Oslo kommer vi tilbake til.

Utvalget har sitt neste møte 5. mai 2021.

Er det noe du er opptatt av – send oss gjerne noen ord: hydrocephalus@rh-foreningen.no

Hydrocephalusutvalget vil ønske alle en riktig god påske!

 

Bente Larsen
Leder av Hydrocephalusutvalget