Medlemssider

Glad ungdomsgjeng på sommerleir.

Hva jobber vi med?

  • Vi driver Likepersonstjeneste
  • Informasjonsarbeid om diagnosene, til medlemsblad, nettsiden og produksjon av brosjyrer etc.
  • Arrangerer kurs og aktiviteter for medlemmer
  • Foreningen har fylkeslag som har egne lokale arrangementer
  • Foreningen jobber også mye med bistandsarbeid i flere afrikanske land

Se også Om RH-foreningen