Lilla blomster i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen

RH-foreningen er en landsomfattende forening dannet i 1991. Foreningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, deres pårørende og andre interesserte. Foreningen har seks fylkeslag som arbeider lokalt og er med på å arrangere sosiale arrangementer for medlemmene i sine regioner. Som medlem i foreningen er du automatisk innmeldt i det fylkeslaget der din folkeregistrerte bostedsadresse er. For mer informasjon se Fylkeslag.

Foreningens formål er:

  • å arbeide for å oppnå rettigheter, full deltakelse og likestilling i samfunnet for personer med diagnosen(e).
  • å fremme og formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.
  • å fremme internasjonalt samarbeid med organisasjoner med samme formål som vår forening, herunder bistandsarbeid i andre land.
  • å bistå så langt som mulig de som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. 

Våre ansatte

Daglig leder Liv Tørring.
Daglig leder Liv Tørring
Redaktør Vibeke Høili Johansen.
Redaktør Vibeke Høili Johansen
Bistandsansvarlig Rosaline Budde
Bistandsansvarlig Rosaline Budde