Lilla blomster i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen

RH-foreningen er en landsomfattende organisasjon dannet i 1991. Fra 1972 frem til 1991 var foreningen en undergruppe av CP-foreningen. Foreningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, pårørende og andre interesserte. Foreningen har seks fylkeslag som arbeider lokalt med blant annet sosiale medlemstreff i egen region. Som medlem i foreningen er du medlem i fylkeslaget tilhørende din folkeregistrerte adresse. For mer informasjon se Fylkeslag.

Foreningens formål er:

  • Arbeide for å oppnå rettigheter, full deltakelse og likestilling i samfunnet for personer med diagnosen(e).
  • Fremme og formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.
  • Fremme internasjonalt samarbeid med organisasjoner med samme formål som vår forening, herunder bistandsarbeid i andre land.
  • Bistå så langt som mulig de som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. 

Våre ansatte

Daglig leder Liv Tørring.
Daglig leder Liv Tørring
Redaktør Vibeke Høili Johansen.
Redaktør Vibeke Høili Johansen
Bistandsansvarlig Rosaline Budde
I permisjon: Bistandsansvarlig Rosaline Budde
Smilende ung dame med briller og blomstete skjorte.
Bistandskoordinator Emma van de Wetering