Bjørketre ved åker i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Likepersonstjenesten

Det kan være godt å snakke med en person som har like erfaringer som deg selv. RH-foreningen har skolerte likepersoner som selv har diagnosen, eller er pårørende til personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus.

 

Likepersonsarbeidet er hjelp til selvhjelp blant mennesker, som er i samme situasjon. Tjenesten er for de som selv har diagnosen(e), for deres pårørende som er medlemmer i foreningen, for ny-diagnostiserte, eller familier som venter barn med nevnte diagnoser.

Tjenesten gir mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende et annet tilbud enn det fagpersoner kan bidra med.

Likepersonsutvalgets medlemmer

Eli Døvresødegård Skattebu
Gudbjørg Eiriksdottir

Skolerte likepersoner

RH-foreningen har skolerte likepersoner som en del av medlemstilbudet.
Ønsker du å snakke med en likeperson, kan du selv velge en fra listen som du finner på nettsiden.
Noen er også kontaktpersoner for de som trenger bistand på sykehus. Det kan være nye familier, eller andre som trenger støtte i en vanskelig situasjon.

Likepersonskoordinator

Du kan også kontakte likepersonskoordinator Eli Døvresødegård Skattebu på:
e-post: likeperson@rh-foreningen.no
eller telefon: 40872211

Hun kan hjelpe deg med å finne en likeperson.

Digitale møteplasser

De digitale møteplassene som startet opp i 2021 var populære. Derfor fortsetter både formiddagsprat og kveldsprat/webinar på Teams i 2022/2023.

Formiddagstreffene er hver første tirsdag i måneden.
Invitasjon til aktivitetene vil bli annonsert både på nettsiden og Facebooksiden til foreningen ca. 14 dager i forveien.

Har du spørsmål eller forslag til tema, ta gjerne kontakt med  likepersonskoordinator Eli på likeperson@rh-foreningen.no eller telefon 40872211.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen på treffene!

Datoer for formiddagstreff

Tirsdag 3. januar kl. 12:00
Tirsdag 7. februar kl. 12:00
Tirsdag 7. mars kl. 12:00
Tirsdag 2. mai kl. 12:00
Tirsdag 6. juni kl. 12:00

Datoer for webinarer

Torsdag 29.09.22        Hvordan gjenoppta trening
Torsdag 27.10.22        Psykisk helse
Torsdag 17.11.22        Sosial aktivitet
Torsdag 24.11.22        Hydrocephalus utvalget
Torsdag 26.01.23        Nettverkets betydning
Torsdag 23.02.23        Spesielle utfordringer ved diagnosene