Silhuett av en person som står på toppen av et fjell og strekker armen ut for å hjelpe en person til å komme seg til toppen. I bakgrunnen en sterk sol

Likepersonstjenesten

Det kan være godt å snakke med en person som har like erfaringer som deg selv. RH-foreningen har skolerte likepersoner som selv har diagnosen, eller er pårørende til personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus.

 

Likepersonsarbeidet er hjelp til selvhjelp blant mennesker, som er i samme situasjon. Tjenesten er for de som selv har diagnosen(e), for deres pårørende som er medlemmer i foreningen, for ny-diagnostiserte, eller familier som venter barn med nevnte diagnoser.

Trenger du noen å snakke med?

Kontakt likepersonskoordinator Eli Døvresødegård Skattebu
E-post: likeperson@rh-foreningen.no
Telefon: 408 72 211

Hun kan hjelpe med å finne rett likeperson til deg!

Skolerte likepersoner

RH-foreningen har skolerte likepersoner som en del av medlemstilbudet.
Ønsker du å snakke med en likeperson, ta kontakt med likepersonskoordinator.
Noen av likepersonene er også kontaktpersoner for de som trenger bistand på sykehus. Det kan være nye familier, eller andre som trenger støtte i en vanskelig situasjon. Tjenesten gir mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende et annet tilbud enn det fagpersoner kan bidra med.

Digitale treff 2023 – 2024

Det arrangeres webinar siste torsdagen i måneden, og formiddagsprat første tirsdagen i måneden.
Webinarene blir annonsert på foreningens hjemmeside og på Facebook.
Målgruppen er medlemmer i foreningen.

Datoer formiddagsprat:

 • Tirsdag 7. november kl. 11:00
 • Tirsdag 5. desember kl. 11:00
 • Tirsdag 2. januar kl. 11:00
 • Tirsdag 6. februar kl. 11:00
 • Tirsdag 5. mars kl. 11:00

Datoer webinar:

 • Torsdag 26. oktober kl. 19:00 – Gleden med maten
 • Torsdag 30. november kl. 20:00 – Meningsfull aktivitet som gir livsglede i hverdagen
 • Torsdag 25. januar kl. 19:00 – Rettigheter for omsorgspersoner
 • Torsdag 7. mars kl. 19:00 – Å leve med fatigue og smerter
 • Torsdag 21. mars kl. 19:00 – Veileder med huskeliste, for fastleger og leger i habiliteringstjenesten: Medisinsk oppfølging av voksne med ryggmargsbrokk – Hvordan kan vi best mulig bruke og dele denne huskelisten 
 • Torsdag 25. april kl. 19:00 – Brukerstyrt Personlig Assistanse