Silhuett av en person som står på toppen av et fjell og strekker armen ut for å hjelpe en person til å komme seg til toppen. I bakgrunnen en sterk sol

Likepersonstjenesten

Det kan være godt å snakke med en person som har like erfaringer som deg selv. RH-foreningen har skolerte likepersoner som selv har diagnosen, eller er pårørende til personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus.

 

Likepersonsarbeidet er hjelp til selvhjelp blant mennesker, som er i samme situasjon. Tjenesten er for de som selv har diagnosen(e), for deres pårørende som er medlemmer i foreningen, for ny-diagnostiserte, eller familier som venter barn med nevnte diagnoser.

Trenger du noen å snakke med?

Kontakt likepersonskoordinator Eli Døvresødegård Skattebu
E-post: likeperson@rh-foreningen.no
Telefon: 408 72 211

Hun kan hjelpe med å finne rett likeperson til deg!

Skolerte likepersoner

RH-foreningen har skolerte likepersoner som en del av medlemstilbudet.
Ønsker du å snakke med en likeperson, ta kontakt med likepersonskoordinator.
Noen av likepersonene er også kontaktpersoner for de som trenger bistand på sykehus. Det kan være nye familier, eller andre som trenger støtte i en vanskelig situasjon. Tjenesten gir mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende et annet tilbud enn det fagpersoner kan bidra med.

Likepersonsutvalgets medlemmer

Eli Døvresødegård Skattebu
Gudbjørg Eiriksdottir

Digitale møteplasser

De digitale møteplassene som startet opp i 2021 var populære. Derfor fortsetter både formiddagsprat og kveldsprat/webinar på Teams i 2022/2023.

Formiddagstreffene er hver første tirsdag i måneden, med unntak av juli og august.
Invitasjon til aktivitetene vil bli annonsert både på nettsiden og Facebooksiden til foreningen ca. 14 dager i forveien.

Har du spørsmål eller forslag til tema, ta gjerne kontakt med  likepersonskoordinator Eli D. Skattebu.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen på treffene!