Bjørketre ved åker i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Likepersonstjenesten

Likepersonsarbeid er RH-foreningens egen omsorgsarena. Det finnes ingen fasit for hva likepersonarbeid er, det rommer så mange former for mellommenneskelig støtte. Utgangspunktet er at «den vet best hvor skoen trykker, den som selv har skoen på”. Dette er hjelp til selvhjelp blant mennesker som er i samme situasjon. Tjenesten er både for de som selv har diagnosen(e) og deres pårørende.

Likepersonsarbeidet gir mennesker med funksjonsnedsettelse og pårørende et annet tilbud og dekker et annet behov, enn hva fagpersoner som oftest kan bidra med.
Noen er også kontaktpersoner for de som trenger bistand på sykehus. Det kan være nye familier, eller andre som trenger støtte i en vanskelig situasjon.

RH-foreningen har skolerte likepersoner som en del av medlemstilbudet.

Likepersonsutvalgets medlemmer:
Eli Døvresødegård Skattebu
Hild Sommerstad Bjørsvik
Gudbjørg Eiriksdottir.

E-post: likeperson@rh-foreningen.no