Arkiv

 • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

  TRS jobber med kunnskapsspredning, forskning og veiledning på å leve med en sjelden diagnose. De ansatte har god kompetanse på ryggmargsbrokk og kognitive utfordringer.

 • En familiehåndbok om hydrocephalus

  En tredelt bok om hydrocephalus. Boken er skrevet av en norsk familie som flyttet til Danmark i 2012 og med bakgrunn i personlig tilegnet kunnskap og erfaring. Boken kan nå bestilles gjennom RH-foreningen.

 • Stolthetsparaden 2024

  Lørdag 8. juni arrangerer Uloba igjen Stolthetsparaden i Oslo sentrum. RH-foreningen deltar med egen fane i paraden og håper flere av foreningens medlemmer vil bli med! Oppmøte på Universitetsplassen klokken 12.

 • Innkalling til årsmøte 2024

  RH-foreningen innkaller sine medlemmer til årsmøte lørdag 29. juni 2024 kl 14:00. Det er mulig å delta digitalt for de som ikke har anledning til å møte fysisk. Påmeldingsfrist 15. juni.

 • Bli med og gjør en forskjell!

  Gjennom mange år har RH-foreningen støttet rettighetsarbeidet i østlige Afrika. Du kan bli med på å sikre dette arbeidet ved å gi et bidrag til Aminafondet, foreningens eget fond hvor alle bidrag går uavkortet til bistandsarbeid.

 • Ung Face It – et selvhjelpsverktøy

  Ung Face It er et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet og som syntes dette er vanskelig. Programmet kan bidra til å styrke selvtillit og minske engstelse i sosiale situasjoner.

 • Partnerbesøk i Zambia

  RH-foreningen har de siste 5 årene samarbeidet med Papaya Key Fundation (PKF). En ideell organisasjon som jobber for å bedre situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser i Zambia. I april ble det arrangert felles workshop.

 • FFOs kampanje om universell utforming

  Daglig blir hundretusenvis av personer ekskludert fra fellesskapet grunnet fysiske barrierer. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) setter dette på agendaen, og håper du blir med!

 • Nettseminar: Brukerstyrt personlig assistanse – veien til din frihet

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hvem kan søke? Barne- og ungdomsutvalget inviterer til nettseminar torsdag 25. april.

 • Frivillige søkes til redaksjon!

  Informasjonsutvalget søker engasjerte frivillige til vår redaksjon. Redaksjonen skal bidra inn i arbeidet med medlemsbladet Spina, nettsiden og sosiale medier.