To kajakker i stille vann utenfor fyr.
Foto: Hans Christian Norseth

Søk om støtte til en aktiv fritid fra Aktivitetsfondet

RH-foreningen har satt av et fond for å bidra til aktiviteter som fremmer en aktiv fritid, med fokus på fysisk aktivitet for medlemmer med diagnose.

Nå nærmer det seg søknadsfrist: 1. november.

Les mer på rh-foreningen.no/medlemskap/aktivitetsfondet/ for statutter og hvordan du går frem for å søke om midler fra fondet.