RH-foreningens Aktivitetsfond

Foreningen har satt av et fond for å bidra til aktiviteter som fremmer en aktiv fritid, med fokus på fysisk aktivitet for medlemmer med diagnose.

Søknadsfristen er 15. september, og maksimalt støttebeløp er kr 5.000.- per år.

Søknadsskjema Aktivitetsfond

Søknad sendes:
RH-foreningen v/daglig leder Liv Tørring

Luksefjellvegen 1
3716 SKIEN

E-post: post@rh-foreningen.no

Far kjører sitski med sønn 13år.
Foto: Monika Lunner
En ung jente smilende på hesteryggen.
Foto: Privat

Statutter

  1. Aktivitetsfondet i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen er opprettet for å bidra til aktiviteter som fremmer en aktiv fritid med fokus på fysisk aktivitet.
  2. Hovedstyret bestemmer hvert år summen som kan deles ut, med bakgrunn i aktivitetsfondets størrelse.
  3. Medlemmer i foreningen med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus kan søke fondet om midler. Medlemskontingent for inneværende år må være betalt.
  4. Medlemmer kan søke midler til aktiv fritid med fokus på fysisk aktiviteter. Fondet gir ikke støtte til ferietiltak, årskort, arrangementer arrangert av foreningens lokallag. Hovedstyret kan bruke av fondets midler til fysiske aktiviteter på samlinger i foreningens regi.
  5. Det tildeles maksimum kr 5000,- pr medlem.
  6. Informasjon om årets tildeling blir annonsert i Spina nr. 2, og på våre nettsider innen 15. september.
  7. Ved stor søknadsmengde prioriteres søkere som ikke har fått midler tidligere.
  8. Aktivitetsfondet har eget søknadsskjema som skal brukes. Alle søkere vil få skriftlig tilbakemelding.