RH-foreningens Aktivitetsfond

Foreningen har satt av et fond for å bidra til aktiviteter som fremmer en aktiv fritid, med fokus på fysisk aktivitet for medlemmer med diagnose.

Søknadsfrist 01.mai og 01.november

Maksimalt støttebeløp er kr. 5000,- per år. 

Søknadsskjema Aktivitetsfond

Søknad sendes:
RH-foreningen v/daglig leder Liv Tørring

Luksefjellvegen 1
3716 SKIEN

E-post: post@rh-foreningen.no

En ung jente smilende på hesteryggen.
Foto: Privat

Eksempler på hva fondet kan gi støtte til:


Aktivitetsskurs som fremmer fysisk aktivitet som for eksempel: 

 • Ridekurs 
 • Svømmekurs 
 • Golf-/frisbeegolfkurs 
 • Skikurs 
 • Bueskytekurs
 • Padle-/seilkurs 
 • Klatrekurs 

Aktivitetsleir som ikke er subsidiert av RH-foreningen eller andre organisasjoner/ institusjoner som for eksempel:    

 • Rideleir 
 • Idrettsskole 
 • Dansecamp 

Klippekort (herunder PT-timer) på for eksempel treningssenter eller svømmehall. 

Sportsutstyr som ikke dekkes av NAV som for eksempel: 

 • Vanlig sykkel, ski eller kjelke 
 • Skøyter  
 • Ergometersykkel 

Eksempler på hva fondet ikke gir støtte til:

 • Arrangementer i RH-foreningens fylkeslag. 
 • Ulike årskort, medlemskontingenter eller egenandeler 
 • Sjakk-kurs  
 • E-sportsaktivitet 
 • Kurs med egne kjæledyr 
 • Aktiviteter som helt eller delvis dekkes av NAV eller andre som for eksempel terapiridning og egenandel til dette 

Statutter

 1. Aktivitetsfondet i RH-foreningen er opprettet for å bidra til aktiviteter som fremmer en aktiv fritid med fokus på fysisk aktivitet.  
 2. Hovedstyret bestemmer hvert år summen som kan deles ut, med bakgrunn i aktivitetsfondets størrelse.  
 3. Medlemmer i foreningen med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus kan søke fondet om midler. Medlemskontingent for inneværende år må være betalt. 
 4. Medlemmer kan søke midler til aktiv fritid med fokus på fysisk aktiviteter. Søknader må gjelde aktiviteter og/eller utstyr som allerede er gjennomført eller innkjøpt. Kvitteringer må vedlegges. 
 5. Hovedstyret kan bruke av fondets midler til fysiske aktiviteter på samlinger i foreningens regi. 
 6. Det tildeles maksimum kr. 5000,- per medlem per år. 
 7. Søknadsfrist kunngjøres på nettside minimum 4 uker i forkant. Søknadsfrist: 01. mai og 01.november.
  Informasjon om årets tildeling blir annonsert i Spina og på våre nettsider. 
 8. Ved stor søknadsmengde prioriteres søkere som ikke har fått midler tidligere.  
 9. Aktivitetsfondet har eget søknadsskjema som skal brukes. Alle søkere vil få skriftlig tilbakemelding.