Bli med å gjør en forskjell - sammen kan vi utrette mye!

RH-foreningen jobber for at alle skal ha like muligheter. Gjennom mange år har foreningen støttet rettighetsarbeidet i noen av våre søsterorganisasjoner i østlige Afrika. Dette solidaritetsarbeidet har gitt veldig mange barn og unge et bedre liv i sine lokalsamfunn.

 

Du kan bli med på å sikre dette viktige arbeidet ved å gi et bidrag til Aminafondet, RH-foreningen sitt eget fond hvor alle bidrag går uavkortet til bistandsarbeid.

Fondet har i dag noen faste givere, mens noen gir enkeltbeløp.

Ta kontakt for mer informasjon på e-post: post@rh-foreningen.no eller tlf 41 00 82 57

Aminafondets kontonummer: 1720.22.11275 eller Vipps: 553764

En gave til RH-foreningen gir rett til skattefradrag.

RH-foreningen jobber først og fremst for medlemmer i Norge. Men i tillegg er vi så heldige å få mulighet til å søke om midler til å støtte arbeid i utviklingsland. Dette er midler fra Norad og har ikke noe med driften av aktiviteter til medlemmer i Norge å gjøre. RH-foreningen nyter godt av en prosentandel av disse pengene til administrasjon i Norge, noe som hadde falt bort uten bistandsarbeidet. Det er ingen motsetning mellom å drive godt arbeid for medlemmene i Norge og vise solidaritet med våre søsterorganisasjoner i fattige utviklingsland. 

Poster med overskrift Bli med og gjør en forskjell - sammen kan vi utrette mye! En vervekampanje til RH-foreningen sitt Aminafond der pengene går til bistandsarbeid i Afrika.