PROSJEKT: Her er Slaveia Kostadinova, leder av den bulgarske foreningen, hennes datter og andre prosjektdeltakere

Empowered Youth Project i Bulgaria

Den bulgarske foreningen for ryggmargsbrokk- og hydrocephalus har siden november 2019 arbeidet med et empowering-prosjekt. De som deltar blir kjent med seg selv, lærer hvordan de kan bli sett og hørt, og å tale sin egen sak. RH-foreningen har deltatt som partner, og bidratt med sin kompetanse på dette området.

Skrevet av: Slaveia Kotadinova, leder i den bulgarske foreningen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus.
Oversatt av: Vibeke Høili Johansen
Foto: Privat.

Prosjektet startet med en fem dagers samling for barn og ungdommer med ryggmargsbrokk og/ eller hydrocephalus, og familiene deres. Mer enn tjue barn, ungdom, og foreldre deltok.

På samlingen fikk barna og ungdommene undervisning om ryggmargsbrokk og hydrocephalus. De lærte hvordan de kan ta avgjørelser i eget liv, og hvordan de kan delta i samfunnet.

Det var mange fagpersoner involvert, for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut og personer med kompetanse på rettigheter. De hadde fått med seg en spesialist på nettvett, og dyktige personer som snakket om likestilling og selvbestemmelse for funksjonshemmede.

Gruppebilde av prosjektgruppen fra Bulgaria og Norge. Fem damer og en mann smiler mot kamera
SAMARBEID: Bulgarske og norske samarbeidspartnere møtes

May-Heidi Sandvik, Kristine Smeby, og Hans Christian Norseth representerte RH-foreningen på denne samlingen. De møtte foreldrene og barna.

May-Heidi og Kristine fortalte om suksesser fra det norske «Gi meg vinger som bærer» prosjektet. Hans Christian Norseth delte egne erfaringer, og ga mange praktiske råd.

Muligheter

Etter denne samlingen har barna og ungdommene jobbet videre i tre grupper. Ulike voksenpersoner fra foreningen er guppeledere for hver gruppe. Disse temaene ble valgt til å jobbe videre med:

  • Tilgang til sport for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Mangel på møteplasser for tenåringer
  • Hvordan du skal håndtere en krise

Erfaringer fra gruppearbeidene er delt på YouTube HER

De har hatt ukentlige gruppemøter. Da har de lært hvordan de selv kan ta beslutninger, samt prioritere oppgaver og arbeid som betyr noe. De vet nå hvor viktig det er å følge tidsfrister. Videre har de trent på å lytte til hverandre, samarbeide om avgjørelser, og presentere ideene sine. De har også fått gode tips om hvordan de kan være kreative i arbeidet. Til slutt har gleden av å gjøre alt dette hatt en viktig betydning.

I tillegg til gruppemøtene har gruppelederne hatt sine møter, og Hans Christian har vært mentor på tre av disse sammenkomstene. På grunn av Covid-19-situasjonen har møtene i stor grad foregått online.

Utveksling av kunnskap

Da denne artikkelen ble skrevet, var det fortsatt tre måneders arbeid som gjenstod i  prosjektet. Deretter er planen at det skal arrangeres en sluttkonferanse i Sofia, for å presentere resultatene i hver gruppe.

Utveksling av kunnskap og erfaring om ryggmargsbrokk og hydrocephalus har foregått mellom foreningene på et internasjonalt nivå. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan det kan samarbeides på tvers av landegrenser, språk og kultur.

Teksten under viser til at hele prosjektet har vært fullfinansiert gjennom Active Citizens Fund i Bulgaria. Alle utgifter, både i Bulgaria og for RH-foreningen har blitt dekket gjennom denne finansieringsordningen.

The Empowered Youth project is implemented with a financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism. This document was created with the financial support of the Active Citizens Fund in Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The sole responsibility for the content of the document lies with Spina bifida and Hydrocephalus-Bulgaria and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund in Bulgaria.