Dame med lyst hår og hvit genser smiler mot kamera
Utvalgets leder Bente Larsen

Utvalgets medlemmer

Leder: Bente Larsen
Elin Semb
Eddy Hammervold
Elisabeth Meløy
Julie Therese Larsen

Hydrocephalus-utvalget

FOKUS PÅ HYDROCEPHALUS

Bente Larsen er leder i Hydrocephalus-utvalget i Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen. Utvalget jobber for at hydrocephalus- diagnosen skal bli bedre kjent.
Mange kjenner til Hydrocephalus- poliklinikken på Rikshospitalet, og flere ønsker at alle store sykehus som behandler Hydrocephalus skal ha en slik poliklinikk. Hydrocephalus- utvalget er i gang med et samarbeid med Hydrocephalus- poliklinikken.

HYDROCEPHALUS-UTVALGET HAR FOKUS PÅ

  • At interesserte sykepleiere som skal skrive en masteroppgave kan løfte frem ulike utfordringer ved det å ha Hydrocephalus.
  • Hvordan sykehusavdelinger kan få ut god informasjon om Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen til pasienter. Oppfølging av voksne pasienter på lokalsykehus.
  • Å være en pådriver til at lærings- og mestringssentrene som finnes kan arrangere kurs for medlemmer i RH- foreningen.

Hydrocephalus-utvalget vil spre ordet på alle de store sykehusene om at RH- foreningen finnes. Medlemsbladet Spina bør ligge tilgjengelig på venteværelser der pasienter og deres pårørende tilbringer mye tid.

HYDROCEPHALUS-UTVALGET ER OPPTATT AV FORSKNING

Nadia Mansoor forsker på om pasienter får ulik behandling av Hydrocephalus avhengig av hvor i landet du behandles.
Utvalget har kontaktet Hjernerådet, for å foreslå tema for hva Hjernerådet kan forske på. De er positive til forslag.

Hydrocephalus- seminar holdes 22. – 24. oktober! 

En viktig del av utvalgets arbeid er å holde kontakt med medlemmer, og å være sosial. Derfor inviterer Likepersonsutvalget nå til sosial kveld på Teams 27. mai klokka 20.00.

Utvalget arrangerer en uforpliktende samling i Oslo. Det blir en tur der alle tar med niste og noe å drikke, og samles i Botanisk hage på Tøyen, lørdag 19. juni 2021. Nærmere informasjon kommer på Facebooksiden og på nettsiden til RH-foreningen.

VI JOBBER FOR DEG! SAMMEN ER VI STERKE!

Siste nytt fra Hydrocephalus-utvalget