Vårstemning. Is som smelter på vannet.
Foto: May Ruby Soli

VELKOMMEN TIL RHSØR

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen sitt fylkeslag for Vestfold og Telemark, Buskerud og Agder, bestående av ca. 150 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RHSør består normalt av 6 personer pluss vara. Styret er sammensatt slik at begge kjønn er representert, har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.

Det satses primært på det sosiale, å få medlemmene ut og aktivisert, framfor å fokusere på medisinsk informasjon o.l. (selv om vi prøver på det også).

Styret 2021/2022

Leder: Eirin L. Pedersen

Kasserer: Ragnar Grøsfjeld

Sekretær: Tomine Gran

Styremedlem: Turid Ranheim Normann

Styremedlem: Mette Augestad

Ungdomskontakt: Åsmund Tørring

Kontakt oss

RH-foreningen Sør
c/o Eirin Langedahl Pedersen
Bjørnevågveien 11
3145 Tjøme

E-post: sor@rh-foreningen.no

Vil du støtte arbeidet til RHSør?

Logo Grasrotandelen

Støtt oss med din Grasrotandel

Send 994391216 til 60000

Logo RH-foreningen

Vil du gi en gave?

Kontonummer: 2711.13.54915