Vårstemning. Is som smelter på vannet.
Foto: May Ruby Soli

VELKOMMEN TIL RHSØR

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen sitt fylkeslag for Vestfold og Telemark, Buskerud og Agder, bestående av ca. 150 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RHSør består normalt av 6 personer pluss vara. Styret er sammensatt slik at begge kjønn er representert, har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.

Det satses primært på det sosiale, å få medlemmene ut og aktivisert, framfor å fokusere på medisinsk informasjon o.l. (selv om vi prøver på det også).

Styret 2023/2024

Leder: Tomine Gran

Kasserer: Ragnar Grøsfjeld

Styremedlem: Eirin L. Pedersen

Styremedlem: Tomm Gran

Styremedlem: Mette Augestad

Styremedlem: Åsmund Tørring

Kontakt oss

Vil du støtte arbeidet til RHSør?

Logo Grasrotandelen

Støtt oss med din Grasrotandel

Send 994391216 til 60000

Logosymbol til Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen. Kun symbol uten tekst. Tre spiraler i grønt.

Vil du gi en gave?

Kontonummer: 2711.13.54915