Solnedgang over vannet.
Foto: May Ruby Soli

VELKOMMEN TIL RHMIDT

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen sitt fylkeslag for Møre og Romsdal og Trøndelag, bestående av ca. 90 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RHMidt består normalt av 6 personer pluss vara. Styret er sammensatt slik at begge kjønn er representert, har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.

Det satses primært på det sosiale, å få medlemmene ut og aktivisert, framfor å fokusere på medisinsk informasjon o.l. (selv om vi prøver på det også).
Følg oss gjerne på Facebook Her publiserer informasjon om kommende arrangementer, viktige beskjeder og nyheter som er interessant for medlemmene.

Styret 2021/2021

Leder: Hilde Lea Lein

Nestleder: Jan Inge Wannebo Tangen

Kasserer: Solgunn Brunvoll

Styremedlem: Ingrid Korsnes Hildre

Styremedlem: Mads Ulfsnes

Styremedlem: Brynjulf Aksel Hansen

Styremedlem: Sarah Helén Anjaria Ness

Ungdomsrepresentant: Anna Lovisa Ellinor Ness Gustafsson

Kontakt oss

RH-foreningen Midt-Norge
c/o Hilde Lea Lein
Tors veg 2
7035 TRONDHEIM

E-post: midt@rh-foreningen.no

Vil du støtte arbeidet til RHMidt?

Logo Grasrotandelen

Støtt oss med din Grasrotandel

Send 919119071 til 60000

Logo Vipps ansikt

Vipps til 130889