Lilla blomster ved vann i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

VELKOMMEN TIL RH ROGALAND

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen sitt fylkeslag for Rogaland, bestående av ca. 80 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RH Rogaland består normalt av 6 personer pluss vara. Styret er sammensatt slik at begge kjønn er representert, har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.

Fylkeslaget har som formål å arrangere aktiviteter og tiltak for våre medlemmer og deres familier. Det legges opp til aktiviteter som passer både familier og ulike aldersgrupper. Vi ønsker også å være et møtepunkt og arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Styret 2021/2021

Leder: Siv Iren Time

Nestleder: Marianne Gausel Ravnøy

Kasserer: Per Ween

Styremedlem: Solrunn Ånestad

Ungdomsrepresentant: Petra Ween

Kontakt oss

RH-foreningen Rogaland
c/o Siv Iren Time
Mellemyra 10
4353 KLEPP STASJON

Vil du støtte arbeidet til RH-foreningen Rogaland?

Logo Grasrotandelen

Støtt oss med din Grasrotandel

Send 922187290 til 60000

Logo RH-foreningen

Vil du gi en gave?

Kontonummer: 3162.32.10797