Høstlyng ved stor stein.
Foto: May Ruby Soli

VELKOMMEN TIL RHYNORD

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen sitt fylkeslag for Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard, bestående av ca. 75 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RHYNORD består normalt av 6 personer pluss vara. Styret er sammensatt slik at begge kjønn er representert, har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.

Det satses primært på det sosiale, å få medlemmene ut og aktivisert, framfor å fokusere på medisinsk informasjon o.l. (selv om vi prøver på det også).

Styret 2021/2021

Leder: Henriette Andreassen

Nestleder: Ida Kristine Robertsen

Økonomiansvarlig: Bettine Bratteng

Kasserer: Bård Forsdal

Styremedlem: Renate Monsen

Styremedlem: Bjørg Øverli

Ungdomsrepresentant: Kamilla Hammari Olsen

Varamedlem: Morten Karlsen

Kontakt oss

Vil du støtte arbeidet til RHYNORD?

Logo Grasrotandelen

Støtt oss med din Grasrotandel

Send 996830802  til 60000