Tekst: På rett vei. Med FFO sin logo i venstre hjørne.

På rett vei!

Gjennom tre innholdsrike webinarer ønsker FFO å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

FFO, sammen med mange andre organisasjoner, vil at CRPD skal inn i norsk menneskerettslov. Med disse webinarene vil de undersøke hva dette kan bety for å få styrket vern og rettigheter til mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom.

Hvert webinar har sitt eget tema, og det første er om BPA-ordningen. Videre vil det handle om habilitering, og ulikheter i helse og omsorgstjenester.

For mer informasjon og lenke til webinarene se ffo.no