Hydrocephalusutvalget inviterer til webinar

Dato: 24. november
Klokkeslett: 20:00 – 21:00

 

Med seg har de Ina Karsrud og Helene Ask Gulbransen fra Hydrocephaluspoliklinikken på Rikshospsitalet.

Program:

Innlegg fra Hydrocephaluspoliklinikken

  • Hva er hydrocephalus
  • Hva slags informasjon er det personer med diagnosen etterlyser
  • Smerter ved hydrocephalus
  • Hvordan lever mennesker med diagnosen

 Erfaringsutveksling mellom deltagere

  • Hva betyr det å leve med diagnosen? Hva slags hensyn må du ta til deg selv i hverdagen?
  • Har jeg et godt tips til andre?
  • Hvordan blir du møtt av andre? Informerer du om diagnosen?

Du melder deg på ved å fylle ut skjema her: påmelding

 

Har du spørsmål til kurset, ta kontakt med Bente Larsen hydrocephalus@rh-foreningen.no

Arrangementet er kun for medlemmer som har betalt kontingent inneværende år.

 

Hilsen Hydrocephalusutvalget

 

Webinaret er det fjerde i prosjektet «Fra koronasky til digital sky», et prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam.

Logo. En blå fugl i sirkel med tekst støttet av Stiftelsen Dam.