Blå bakgrunn og teksten Sett pris på frivilligheten. Små prikker i ulike farger rundt teksten

Vi feirer Frivillighetens år i 2022!

De siste årene har vist oss hvor utrolig viktig frivillig arbeid er.
2022 er Frivillighetens år. Norges viktigste lagarbeid vil bli feiret gjennom hele året.

Tekst: Vibeke Høili Johansen

 

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner, og andre samarbeidspartnere er invitert til å synliggjøre, øke kjennskapen til, og anerkjennelsen av frivilligheten – og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens frivillighetsmelding. Det er de frivillige organisasjonenes interessepolitiske samarbeidsforum Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater, og med både fysiske og digitale arrangementer. Uten frivilligheten stopper Norge opp!

Hvem står bak?

Etter forslag fra Frivillighet Norge besluttet regjeringen at 2022 skulle markeres som Frivillighetens år.

Det skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Målet er å bidra til økt deltakelse, mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Kulturdepartementet støtter Frivillighetens år. I tillegg inviteres flere statsetater, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser, og næringslivet til spleisefest.

Vår dag

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år, som involverer alle i den norske frivilligheten. Hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å være med å feire VÅR DAG!

Dagen kan brukes til det du vil. Det viktige er å vise frem hva slags organisasjon du er med i, og hva slags aktiviteter du driver med.

Mer om dette kan du lese på https://frivillighetensar.no/vardag

RH-foreningens markering

RH-foreningen vil arrangere VÅR DAG den 25. oktober. Dette er også Verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus.
RH-foreningen ønsker på denne dagen å spre informasjon om foreningen. Planen er å få med fylkeslagene og utvalgene i arbeidet med å innhente frivillige medlemmer som kan dele ut informasjonsfolder om foreningen til helsestasjoner, sykehus og liknende i sitt nærområde.
Medlemmer som ønsker å delta denne dagen, kan ta kontakt med Monika Lunner på e-post: monika@rh-foreningen.no

Konfetti, små prikker i forskjellige farger