Logo verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus 25.oktober 2021. Unlock your right to health.
Logo verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus 25.oktober 2021. Unlock your right to health.
Logo verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus 25.oktober 2021. Unlock your right to health.

Krev din rett til helse
- Verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus!

25.oktober er verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus (World Spina Bifida & Hydrocephalus Day). Temaet i år er “Krev din rett til helse” (Unlock your Right to Health).

 

Tekst: Vibeke Høili Johansen

 

Målet med verdensdagen er å øke bevissthet og kunnskap om ryggmargsbrokk og hydrocephalus i samfunnet. Rettighetene til personer med disse diagnosene, er også i fokus denne dagen.

Dagen har blitt markert i International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) hvert år siden 2012.

De fleste med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus lever i dag lange og gode liv, men har ulik tilgang til helsetilbud. Mange er også utsatt for stigma og diskriminering.

Helse er viktig for inkludering.

I Artikkel 25 i FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) står det at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige helsestandarden uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det betyr at de har rett til god helse, tilgang til helsetjenester, og familieplanlegging.

Tilgang til riktig diagnose, informasjon, behandling og tverrfaglig omsorg er fremdeles uoppnåelig for mange. Derfor er dette høyt prioritert i IF og RH-foreningen.

Med stigma, diskriminering og mangel på bevissthet, skapes barrierer for å kunne leve et friskt og trygt liv. Målet om å fremme retten til god helse for alle personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus er den samme uansett hvor du bor.

Hjelp oss å spre budskapet om viktigheten av like rettigheter for alle!

Bli med og marker verdensdagen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus den 25.oktober!

 

Les mer på worldspinabifidahydrocephalusday.com

#WSBHD21
#UnlockYourRighToHealth
#SpinaBifida
#Hydrocephalus
#SBH
#RighToHealth