Blomster i dyp rosafarge, grønne blader
Foto: Eli D. Skattebu

Velkommen til digitalt likepersonstreff

I disse koronapandemi-tider ønsker likepersonsutvalget å arrangere digitale møteplasser.

Vi starter med et formiddagstreff på Teams

torsdag 25. februar kl 11:00 – 12:00

Dagens tema: Hverdagsliv i koronatider

Målgruppen for dette første treffet er deg som er hjemme på dagtid.

Du melder deg på til Eli på likeperson@rh-foreningen.no,
deretter får du tilsendt en link til møtedeltakelse. Kontakt også Eli hvis du har spørsmål til treffet.

Planen er å ha månedlige digitale treff, siste torsdagen i hver måned. Vi kommer tilbake med en møteplan med tema.

Hilsen Likepersonsutvalget