Ny artikkel om utfordringer og muligheter i arbeidslivet for personer med sjeldne diagnoser

TRS har nylig fått publisert en artikkel om arbeidslivet for personer med sjeldne diagnoser.
Til tross for at FN anerkjenner at personer med sjeldne diagnoser kan møte spesielle utfordringer i arbeidslivet, og oppfordrer medlemslandene til å opparbeide mer kunnskap, finnes det lite forsking på dette området. Forskere ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har skrevet en oversiktsartikkel som viser at det er stort behov for mer forskning om utfordringer og muligheter i arbeidslivet for personer med sjeldne diagnoser.

For lenke til artikkelen og mer informasjon om prosjektet som artikkelen er en del av se sunnaas.no