Ung Face It - et selvhjelpsverktøy for ungdom

Senter for sjeldne diagnoser har lansert selvhjelpsverktøyet Ung Face It. Dette er et selvhjelpsverktøy på nett for deg som er ung og synes det er vanskelig å leve med en tilstand eller skade som påvirker utseendet.
Programmet kan bidra til å styrke selvtillit og minske engstelse i sosiale situasjoner.

Det kan være utfordrende å leve med et utseende som skiller seg ut. Kanskje får du spørsmål eller kommentarer om din tilstand? Kanskje sliter du med negative tanker om egen kropp og utseende?

Ung Face It er tilpasset ungdom i alderen 12 til 17 år, men kan også brukes av eldre eller yngre personer. Programmet er delt opp i 7 kapitler og inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser. Det anbefales å jobbe med et kapittel per uke og bruke minst 30 minutter til hvert kapittel.
Ung Face It er heldigitalt, trygt å bruke og tilgjengelig på
ungfaceit.no

Du kan finne mer informasjon om Ung Face It-prosjektet på: Ung Face IT – Oslo universitetssykehus HF

Ung face it bannerbilde. Animert bilde av 6 ungdom med forskjellig utseende hvor deler av overkroppen er markert med farge for å vise ulikheter i utseende.