TRS søker arbeidstakere med diagnose til videointervju.

I november holdt TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser et arbeidslivskurs, for sine brukere som står i arbeid.
Mange lurer på hvordan de skal gå frem når de søker jobb, og hvordan det kan gjøres tilrettelegging på arbeidsplassen.
TRS inviterer personer til å delta i et filmet intervju om hvordan det er å være i arbeid.
For å bli intervjuet må du ha en av diagnosene de arbeider med på TRS, og du må være i arbeid.

Kunne du tenke deg å bidra? Kontakt RH-foreningen på e-post: post@rh-foreningen.no