TRS, Sunnaas Sykehus. Hvit bygning med vann foran.

Kontakt TRS:

TRS kompetansesenter
Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Telefon: 66969000

E-post: trs@sunnaas.no

Nettside: https://www.sunnaas/trs

 

 

TRS Kompetansesenter kan hjelpe deg

Tekst: Vibeke Høili Johansen

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser, blant annet ryggmargsbrokk. Senteret holder til på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.

Det er mulig å ta kontakte TRS via telefon eller e-post (se informasjonsboks). Sender du en e-post, må du passe på å ikke skrive personlige opplysninger. Skriv inn telefonnummer, så kan TRS ringe deg tilbake. Både brukere, pårørende og fagpersoner kan kontakte TRS med spørsmål og bekymringer.

nettsidene til TRS finnes det også mye nyttig informasjon om ryggmargsbrokk, og det å leve med en sjelden diagnose. Du finner også mye informasjon om rettigheter, lover og tjenester.

TRS skal ikke erstatte det lokale tjenesteapparatet, men være et supplement til dette. Det betyr at man som person med sjelden diagnose, eller fagperson, kan få råd og støtte for å skape en best mulig hverdag.

Ansatte på TRS holder også foredrag på kurs og samlinger som RH-foreningen arrangerer, nasjonalt eller i fylkeslag.

TRS kan:

  • Gi veiledning per telefon
  • Ha individuelle konsultasjoner på TRS.
  • Delta i ansvarsgruppemøter, eller lokale møter (skole, barnehage, NAV etc.). Nå deltar teamet oftere på slike møter via videokonferanser, for at flere skal få mulighet til å bidra med sin kunnskap.
  • Delta i møter med klinikker og spesialisthelsetjenesten, eller ta initiativ til at disse instansene samarbeider.
  • Bidra med kunnskap om diagnoser til institusjoner som gir tilbud til våre grupper, f.eks Beitostølen- og Valnesfjord Helsesportsenter
  • TRS tilbyr med jevne mellomrom kurs med ulike tema.

På våre sider om ryggmargsbrokk finner du lenker til en del informasjonsmateriale som TRS har publisert om diagnosen.

TRS har ansvar for 4000 brukere med over 100 diagnoser. Til tross for denne økningen i antall brukere og diagnoser, er økonomien og antall ansatte det samme som før, og det er noe av grunnen til at måten å drive på er annerledes enn da de startet, på begynnelsen av 1990-tallet.

I dag er TRS i hovedsak et kompetansesenter som skal samle og utvikle kunnskap om gruppene, for deretter å spre kunnskapen ut. Målgruppene er de som har en av diagnosene TRS er ansvarlig for, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. TRS har og gode nettsider med mye informasjon (se faktaboks)

At de med sjeldne diagnoser deltar i prosjekter som TRS holder på med, er helt nødvendig for å kunne fortsette å utvikle kunnskap.

Det er viktig for TRS at brukerne:

  • sprer informasjon om internettsidene dere
  • kommer med innspill til hva de savner
  • kommer med innspill til andre måter å spre kunnskap på

Hvis det er noe medlemmer mener RH-foreningen bør ta opp med TRS, kan dette sendes på e-post: post@rh-foreningen.no

TRS jobber mye med filmer, e-læring og podkast. Dette legges blant annet ut på TRS sin nettside og på Facebook

TRS ønsker et godt samarbeid med sine brukere, og håper at denne artikkelen bidrar til økt forståelse for hvordan de kan være der for alle som trenger dem. De er bare en telefon unna, og en samtale per telefon kan være starten på en løsning for ulike utfordringer en sliter med i hverdagen.

En lengre versjon av teksten er publisert på RH-foreningen sine tidligere nettsider