TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Inngangspartiet til TRS kompetansesenter
Foto: TRS

Kontakt TRS:

TRS kompetansesenter
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Telefon: 66 96 90 00

E-post: trs@sunnaas.no

Nettside: sunnaas.no/trs

TRS jobber med kunnskapsspredning, forskning og veiledning på å leve med ryggmargsbrokk.

KJERNETILBUD

 • diagnoseinformasjon (nettsider, filmer og podkaster med mer)
 • kurs for fagpersoner og personer med en sjelden diagnose (lenke til kurskalenderen)
 • forskning og prosjektarbeid
 • undervisning og veiledning
 • nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

KONTAKT MED TRS

 • Helsepersonell og andre fagpersoner kan henvende seg til TRS for råd fra deres tverrfaglige team.
 • Som pasient eller pårørende kan du få veiledning om hvor i tjenesteapparatet du kan få hjelp.

TRS tilbyr ikke utredning, diagnostikk eller individuell behandling. TRS skal ikke erstatte det lokale tjenesteapparatet, men være et supplement til dette.

INFORMASJON

På TRS sine nettsider finner du:

 • medisinsk informasjon om ryggmargsbrokk
 • temasider om å leve med diagnosen, fysisk aktivitet, psykologiske forhold og dagligliv med ryggmargsbrokk
 • temasider om rettigheter, lover og tjenester, ernæring og arbeidsliv
 • andre temasider
 • filmer, podkaster og e-læring som TRS har laget om ryggmargsbrokk

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser – Sunnaas sykehus HF 

HVEM KAN KONTAKTE TRS?

Som bruker, pårørende, eller fagperson kan du kontakte TRS.

 • Telefon: 66 96 90 00 (sentralbord Sunnaas sykehus). Telefontiden er mandag – fredag kl. 10-12.
 • E-post: trs@sunnaas.no Ikke skriv personlige opplysninger i e-post. Oppgi telefonnummer, slik at TRS kan ringe deg tilbake.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med TRS.

DETTE ER VIKTIG FOR TRS

 • At du sprer informasjon om TRS sine nettsider og Facebookside.
 • At du kommer med innspill til informasjon du savner på nettsidene.
 • At du kommer med innspill til andre måter å spre kunnskap på.
 • At du som har ryggmargsbrokk deltar i prosjekter som TRS holder på med. Dette er nødvendig for å kunne fortsette å utvikle kunnskap.

TRS ønsker et godt samarbeid med sine brukere, og bidrar gjerne med innlegg på kurs og samlinger, fysisk eller digitalt, som RH-foreningen arrangerer.

Er det noe du som medlem mener RH-foreningen bør ta opp med TRS, send en e-post til: post@rh-foreningen.no