TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Inngangspartiet til TRS kompetansesenter

Kontakt TRS:

TRS kompetansesenter
Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Telefon: 66969000

E-post: trs@sunnaas.no

Nettside: https://www.sunnaas/trs

TRS jobber med kunnskapsspredning, forskning, og rådgivning om ryggmargsbrokk.

Tekst: Vibeke Høili Johansen
Foto: TRS kompetansesenter

TRS:

  • Gir rådgivning til bruker, pårørende, og fagpersoner gjennom brev eller telefon
  • Har individuell konsultasjon via videokonferanse
  • Sprer kunnskap om diagnosen via videokonferanse til ansvarsgrupper, personale innen kommunehelsetjenesten, skole, barnehage eller NAV
  • Bidrar med kunnskap om diagnoser til institusjoner som gir tilbud til TRS sine grupper, for eksempel Beitostølen- og Valnesfjord Helsesportsenter
  • Tilbyr kurs med ulike tema (lenke til kurskalenderen)
  • Jobber med filmer, e-læring og podkast. Dette legges blant annet ut på TRS sin nettside og på Facebooksiden deres

INFORMASJON:

På nettsidene til TRS finner du medisinsk informasjon om å leve med ryggmargsbrokk. Du finner også mye informasjon om rettigheter, lover og tjenester.

TRS skal ikke erstatte det lokale tjenesteapparatet, men være et supplement til dette. Det betyr at du som lever med en sjelden diagnose, dine pårørende, eller du som er en fagperson, kan få råd og støtte for å skape en best mulig hverdag.

HVEM KAN KONTAKTE TRS?:

Som bruker, pårørende, eller fagperson kan du kontakte TRS via telefon:66969000. Det er garantert telefontid mandag-fredag fra 10-12 og 13-14.
eller e-post: (se informasjonsboks) trs@sunnaas.no

Sender du en e-post, må du passe på å ikke skrive personlige opplysninger. Skriv inn telefonnummer i e-posten, så kan TRS ringe deg tilbake.
Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med TRS.

DETTE ER VIKTIG FOR TRS:

  • At du sprer informasjon om Internettsidene, og Facebooksiden deres
  • At du kommer med innspill til hva du savner
  • At du kommer med innspill til andre måter å spre kunnskap på
  • At du som har en sjelden diagnose deltar i prosjekter som TRS holder på med. Dette er helt nødvendig for å kunne fortsette å utvikle kunnskap.

Ansatte på TRS holder foredrag nasjonalt eller i fylkeslag på kurs og samlinger, fysisk eller digitalt, som RH-foreningen arrangerer.

Hvis det er noe medlemmer mener RH-foreningen bør ta opp med TRS, kan dette sendes på e-post: post@rh-foreningen.no

TRS ønsker et godt samarbeid med sine brukere, og håper at denne artikkelen bidrar til økt forståelse for hvordan de kan være der for alle som trenger dem. De er bare en telefon unna, og en samtale per telefon kan være starten på en løsning for ulike utfordringer som du opplever i hverdagen.