Spørreundersøkelse om urologi

International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) og European Association of Urology (EAU) inviterer barn og unge med ryggmargsbrokk inntil 18 år og deres foresatte til en spørreundersøkelse om urologi. Spørreundersøkelsen er på engelsk og foregår på nett, svarene blir behandlet anonymt. Undersøkelsen fokuserer på temaer som livskvalitet, seksualitet og behandlingstilbud.

 

Link til undersøkelsen: surveymonkey.com

Spørreundersøkelsen tar ca. 15 minutter og er av stor verdi!

Svarfrist 30. september 2023

Bakgrunn

Undersøkelsen er et samarbeid mellom International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) og European Association of Urology (EAU).
Det er et begrenset antall land som besvarer denne spørreundersøkelsen og svarene fra Norge er derfor viktige.
Etter at resultatene er klare vil IF invitere sine medlemsforeninger til en felles gjennomgang. Resultatene vil også bli publisert i en vitenskapelig tidsskrift og presenteres under IF sin internasjonale konferanse om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.

Resultatene vil bidra til bedre forståelse av behov for urologisk behandling og forskjellene mellom de europeiske landene!

 

For spørsmål angående undersøkelsen, vennligst kontakt Dr Sylvia Roozen – IFs generalsekretær på e-post: info@ifglobal.org