Oversiktsbilde på hvitt bord, et nettbrett, et par briller og grønne planter rundt. En ser to hender som trykker på nettbrettet
Foto: Unsplash

Spørreundersøkelse for bedre tilgjengelige nettløsninger for alle

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er samarbeidspartnerforskningsprosjektet TiTi – «Tilgjengelige tilbakemeldinger”. Prosjektet skal bidra til at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

Prosjektet ønsker å utforme en god og nyttig tilbakemeldingsfunksjon. Målet er at brukerne skal bli hørt, og at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

Det er spesielt etterspørsel etter brukererfaringer med NAV.no, som er sentralt i prosjektet.

Takk for at du hjelper til slik at flere brukere kan bli hørt!

Les mer på FFO sine sider

Til undersøkelsen