Spørreundersøkelse om helsekompetanse og helseinformasjon

Masterstudent Sonia Bhandari og Maria Estefan Bacold ved Oslo Metropolitan Universitet gjennomfører en meget viktig og relevant spørreundersøkelse for å kartlegge faktorer som har betydning for helsekompetansen i den norske befolkningen over 18 år. De ønsker å undersøke sammenheng mellom helsekompetanse, selvopplevd helse og empowerment hos personer med kronisk sykdom og innvandrerbakgrunn.

Undersøkelsen trenger mange respondenter. Ditt svar får betydning for resultatene.
Dette er resultater som FFO mener blir interessant å lese.

Svar på spørreundersøkelsen her: https://nettskjema.no/a/221280