Spina heldigitaliseres

Fra Spina nummer 1, 2022 kan du lese Spina digitalt, og det kommer ikke i postkassa i papirversjon lenger. Dere har isteden fått deres egen postkasse på nettsiden til foreningen. Fra nå av vil dere finne Spina der. I tillegg vil Spina fortsatt legges ut på nettsidene og være tilgjengelig der i to år.

POSTKASSEN

Den nye postkassen heter Din side, og du finner den ved å klikke på Bli medlem på nettsidens førsteside. For at du skal få Spina i denne postkassen, må du være medlem og ha registrert en e-postadresse. Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med foreningen på e-post post@rh-foreningen.no eller telefon 410 08 257. RH-foreningen hjelper deg gjerne med innlogging.

PAPIRFORBRUK

I praksis betyr dette en redusering av papirforbruket. Det er allerede innført avtalegiro og fakturautsendelse per e-post, men papirforbruket i foreningen kan fortsatt bli enda bedre.
Oppstarten av medlemsbladet Spina strekker seg langt tilbake i tid. Det var behov for å nå ut til medlemmene med informasjon og å etablere en arena for utveksling av erfaringer. Folk trengte et sted hvor de kunne stille hverandre spørsmål og få svar på det de lurte på. Et medlemsblad gjorde dette mulig. Deretter har Spina i mange år kommet i posten til medlemmene og vært til stor glede for mange. De har kunnet kose seg med Spina i hånda og lese igjennom bladet mens de slappet av med en kaffekopp, eller en brus for den saks skyld.
Bladet har bestått til tross for at RH-foreningen har fått nye  informasjonskanaler. I dag er det en helt annen bruk av Internett enn tidligere, og sosiale medier har tatt plass i dagliglivet til mange.

ETISKE PRINSIPPER

RH-foreningen endrer seg i tråd med resten av samfunnet. I våre etiske prinsipper står det at foreningen skal jobbe for å minimere miljøpåvirkning og ha en bærekraftig tilnærming i daglig drift.

Vi håper dere vil fortsette å kose dere med Spina lesning, nå digitalt!